Waarom zou je vleeswaren moeten vermijden?

0
59

Verwerkt vlees kan worden beschouwd als kankerverwekkend voedingsmiddel volgens bewijsmateriaal dat is bestudeerd en geverifieerd door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, IARC. Concreet werd vastgesteld dat overconsumptie van dit soort vlees een risicofactor wordt die de kans op colorectale kanker met 18% verhoogt. In feite heeft het IARC de verwerking van vlees als een volksgezondheidsprobleem geclassificeerd vanwege het grote aantal mensen dat het vlees consumeert en de hoge incidentie van kanker. Om tot deze conclusies te komen, analyseerden deskundigen meer dan 800 studies die het verband tussen een twaalftal kankersoorten en de consumptie van vleeswaren in verschillende landen met uiteenlopende diëten aan de orde stelden.

Bekijk ook: Wetenschappers ontdekken het verband tussen vitamine D en kanker

Wat zijn verwerkte vleeswaren?

De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, definieert verwerkt vlees als “vlees dat is verwerkt door middel van zouten, pekelen, fermenteren, roken of andere processen om de smaak of de conservering te verbeteren”. Dit soort vlees bevat meestal varkensvlees en rundvlees, en in mindere mate gevogelte en slachtafval.

Voorbeelden van verwerkte vleeswaren

  • Worsten
  • Bacon
  • Ham
  • Hamburgers
  • Chorizo
  • Longaniza worst

Waarom is verwerkt vlees schadelijk?

Bij de verwerking van vlees worden chemicaliën gevormd die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals N-nitreuze, een kankerverwekkende stof, en polycyclische aromatische koolwaterstoffen, die aanwezig zijn in olie en teerafzettingen.

Bekijk ook: Praktische tips voor gezond eten

#feitjes

  • Wereldwijd sterven jaarlijks ongeveer 34.000 mensen aan kanker als gevolg van diëten die rijk zijn aan verwerkt vlees.
  • Verwerkt vlees werd ingedeeld in groep 1 van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, waaronder ook tabak, alcoholische dranken of plutonium vallen.

Bekijk ook: Dierlijk of plantaardig eiwit: wat zijn de verschillen?